TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Quy định của Telcos về SMS Brandname

Quy định mạng Viettel:

 • Đối với các bản tin SMS có mức cước từ 10.000 đồng trở xuống
 • Không được gửi quá 3 sms có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 5 phút
 • Không được gửi quá 10 sms có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 1 giờ
 • Không được gửi quá 100 sms trong vòng 24 giờ
 • Đối với các bản tin SMS có mức cước lớn hơn 10.000 đồng
 • Không được gửi quá 3 sms có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 30 phút
 • Không được gửi quá 10 sms có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 24 giờ
 • Quy định mạng Mobifone: Khách Hàng không được sử dụng các dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 150.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong ngày (từ 0h00 đến 23h59:59)

Quy định mạng Vinaphone:

 • Gửi quá 3 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
 • Gửi quá 5 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
 • Gửi quá 30 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
 • Gửi quá 300 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.

Quy định mạng Sphone:

 • Không được gửi quá 3 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
 • Không được gửi quá 5 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
 • Không được gửi quá 30 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
 • Không được gửi quá 300 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét