Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BRANDNAME

 • Gửi SMS Brandname chăm sóc khách hàng
  • Ký công văn chăm sóc khách hàng với những mẫu nội dung dự kiến sẽ gửi trong 1 năm, các ngày lễ lớn,…(Công văn do VIVUNET cung cấp –CV mẫu CSKH)
  • Chuẩn bị giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận thương hiệu, giấy đăng ký tên miền,…hoặc các giấy tờ khác chứng minh doanh nghiệp sở hữu brandname cần đăng ký (bản scan mộc đỏ)
  • Chờ nhà mạng duyệt công văn: 2-7 ngày.
  • Số ký tự chuẩn gửi tin CSKH: 160 ký tự
  • Được chủ động gửi và xem report trên tài khoản Vivunet đã cấp.
 • Gửi SMS Brandname quảng cáo
  • Điền thông tin chiến dịch quảng cáo theo form VIVUNET cung cấp (Form mẫu QC)
   • Tên brandname
   • Nội dung cần gửi
   • Thời gian cần gửi
  • Cung cấp file excel data số phone các nhà mạng cần gưi
  • Thời gian gửi trước 2 ngày làm việc.
  • Sô ký tự chuẩn gửi tin QC: 122 ký tự bao gồm cả dấu chấm cuối câu.
  • Bị động gửi và report từ nhà mạng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét