TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail

SMS Brandname

Nhắn tin chăm sóc cho từng nhóm khách hàng.

SMS Brandname

Truyền thông thương hiệu tới khách hàng hiệu quả.

SMS Brandname

Nhắn tin quảng cáo trực tiếp khách hàng hiệu quả.

SMS Brandname

Khách hàng nhận được thông điệp một cách nhanh nhất.

SMS Brandname

Khách hàng sẽ tin tưởng thương hiệu của bạn hơn.

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quy Định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quy Định. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Quy định của chính phủ về SMS Brandname

NGHỊ ĐỊNH: 90/2008/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH BỐ SUNG: 77/2012/NĐ-CP
Để sử dụng dịch vụ SMS Brandname hiệu quả và đúng pháp luật, quý đối tác cần tham khảo những quy định của nghị đinh 90/2008/NĐ-CP và nghị đinh sửa đổi bổ sung 77/2012/NĐ-CP
Nguyên tắc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân
 • Chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận.
 •  Phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.
 • Không được phép gửi quá 01 thư điện tử quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.
 • Không được phép gửi quá 01 tin nhắn quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được phép gửi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.
 • Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.
Mức phạt khi vi pham quy định gửi tin nhắn Spam
 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi:
  • Gửi thư điện tử quảng cáo có chủ đề không phù hợp với nội dung
  • Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo trong thư điện tử quảng cáo không tuân thủ khoản 3 Điều 11 Nghị định 90/2008/NĐ-CP
 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi:
  • Gửi thư điện tử quảng cáo không có hoặc không đầy đủ thông tin về người quảng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 90/2008/NĐ-CP.
  • Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gửi thư điện tử quảng cáo không có hoặc không có đầy đủ thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 90/2008/NĐ-CP.
  • Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gửi tin nhắn quảng cáo không có thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc có thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo nhưng không tuân thủ quy định tại Điều 15 Nghị định 90/2008/NĐ-CP
  • Không chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đã bị từ chối trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:
  • Gửi quá 05 thư điện tử quảng cáo đến một địa chỉ thư điện tử trong 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận;
  • Gửi quá 05 tin nhắn quảng cáo tới một thuê bao trong vòng 24 giờ/ngày hoặc gửi tin nhắn quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 7 đến 22 giờ hàng ngày, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận;
  • Gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, tin nhắn qua mạng Internet có mã số quản lý không đúng mã số quản lý được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi:
  • Không phải nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo mà vẫn gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo khi chưa được sự đồng ý của người nhận;
  • Gửi thư điện tử hoặc tin nhắn quảng cáo từ hệ thống có các thông số kỹ thuật chưa đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo không có nhãn.

Quy định của Telcos về SMS Brandname

Quy định mạng Viettel:

 • Đối với các bản tin SMS có mức cước từ 10.000 đồng trở xuống
 • Không được gửi quá 3 sms có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 5 phút
 • Không được gửi quá 10 sms có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 1 giờ
 • Không được gửi quá 100 sms trong vòng 24 giờ
 • Đối với các bản tin SMS có mức cước lớn hơn 10.000 đồng
 • Không được gửi quá 3 sms có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 30 phút
 • Không được gửi quá 10 sms có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 24 giờ
 • Quy định mạng Mobifone: Khách Hàng không được sử dụng các dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 150.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong ngày (từ 0h00 đến 23h59:59)

Quy định mạng Vinaphone:

 • Gửi quá 3 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
 • Gửi quá 5 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
 • Gửi quá 30 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
 • Gửi quá 300 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.

Quy định mạng Sphone:

 • Không được gửi quá 3 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
 • Không được gửi quá 5 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
 • Không được gửi quá 30 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
 • Không được gửi quá 300 sms có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.